Entreprenörsdagen 2018

Nya Kongresshuset Borås 22 november

Besök Entreprenörsdagen 2018

Tema 2017: Artificiell Intelligens ”AI”

Digitalisering är den globala megatrend som påverkar
oss mest i våra dagliga liv. 90% av all data som finns
lagrat idag, fanns inte för två år sedan och ökningstakten
bara accelererar varje år.
Entreprenörsdagen fortsätter att utforska digitalisering
den 8:e november 2017 i Borås, då ett antal
spännande och aktuella visionärer, entreprenörer och
eldsjälar kommer att mötas på vår scen.
Tillsammans utvecklar de sin syn på Artificiell Intelligens
(AI) som har och kommer att ha förmågan och
kraften att förändra våra liv, våra företag och vår värld.

Arrangör

Entreprenörsdagen är grundat av Entreprenörsprogrammets Vänner och arrangeras tillsammans med eleverna. Dagen är ett forum för frågor om och kring entreprenörskap. En dag där näringsliv, familj och vänner möts, byter erfarenheter, bygger nätverk och utvecklar idéer och affärer. Eventet arrangeras årligen i november och samlar 700 – 1 000 besökare varje år. Entreprenörsdagen är ett spännande mötesformat som fortsätter att utvecklas år efter år. Dagen riktar sig till alla som vill stödja vår spetsutbildning samt få insikter om de monumentala förändringar inom en rad olika områden som sker runt oss dagligen.

Varmt välkommen!

2017 och 2018-års sponsorer

Guld

Silver

Brons

Bidragsgivare

Eventsponsorer

Samarbetspartner

Som sponsor till Entreprenörsprogrammet får företag möjlighet att stödja framtidens entreprenörer ekonomiskt. Pengarna används oavkortat till att finansiera de aktiviteter som ingår i utbildningen med syfte att skapa ett mervärde för eleverna samt att hjälpa denna spetsutbildning att höja nivån för bildning.