Entreprenörsdagen 22 november 2018

epdagen-2018

Tema 2018 – Future Marketing

Vi fortsätter vår digitala resa! Hur kommer den att påverka oss?

Future marketing ger dig en inblick i hur du på ett personligt plan påverkas av forskarnas allt mer sofistikerade insikter om hur vi fungerar när vi fattar köpbeslut. Rätt använda kan de här kunskaperna förändra både dina egna beslutsprocesser och ditt sätt att marknadsföra ditt företag eller de produkter du är med och tillverkar och säljer. Här får du möjlighet att lyssna till personligheter som generöst berättar om sina erfarenheter och forskningsresultat.

Läs mer här