Medlemskap

adult business choices choosing
Photo by rawpixel.com on Pexels.com

Genom medlemskap i Entreprenörsprogrammets Vänner kan man som privatperson, familj eller företag stödja eleverna på entreprenörsprogrammet. Medlemsavgiften till Entreprenörsprogrammets Vänner hjälper till att finansiera verksamheten och går oavkortat till de aktiviteter och resor som görs under utbildningsåren.
Som medlem kommer du framöver få ta del av föreningens nyhetsbrev.

Stöd oss gärna och bli medlem – redan idag!

MEDLEMSAVGIFT
Enskild medlem 150 kr/år
Familj 250 kr/år
Företag 500/år
BG: 5762-3795 eller Swish: 123 440 56 84
(ange namn, adress och e-post)

Kontakta oss gärna om du har några frågor: info@epvanner.se