Entreprenörsprogrammets Vänner

TackEntreprenörsprogrammets Vänner är en ideell förening vars syfte är att stödja Entreprenörsprogrammet på Sven Eriksonsgymnasiet i Borås.

Med stöd från både högskola och näringsliv utarbetade i slutet av 1990-talet lärarna och eldsjälarna Brita Sundström och Gunnar Hellsten idén till Entreprenörsprogrammet. Det som blev och fortfarande är ledstjärnan för programmet är att utbilda och forma människor för livet. En bit in på 2000-talet fanns behov av att kunna utveckla programmet ytterligare. Då bildades Entreprenörsprogrammets Vänner med syftet att stödja programmet och bidra till ett mervärde. Initiativtagare till föreningens bildande var Boråsprofilen och entreprenören Joakim Hedin som vid den tidpunkten hade eget barn i programmet. Alltsedan dess har Entreprenörsprogrammet och Entreprenörsprogrammets Vänner haft ett lyckat och givande samarbete vilket bidragit till att Entreprenörsprogrammet kan fortsätta vara en utbildning med hög kvalitet och spets.

Föreningen hjälper bland annat till med att finansiera de planerade aktiviteter som ingår i utbildningen, vilka ska ge eleverna djupare förståelse och en helhet inom utbildningens olika ämnesområden och skapa mervärde till utbildningen. Genom föreningens insatser hoppas vi bidra till att eleverna inte bara utbildas utan även bildas, och blir entreprenörer för sitt eget liv.

Föreningens överskott går oavkortat till att stödja eleverna och Entreprenörsprogrammet. Den största aktiviteten för föreningen varje år är Entreprenörsdagen. Entreprenörsdagen är grundat av Entreprenörsprogrammets Vänner och arrangeras tillsammans med eleverna. Dagen är ett forum för frågor om och kring entreprenörskap. En eftermiddag och kväll där näringsliv, familj och vänner möts, byter erfarenheter, bygger nätverk och utvecklar idéer och affärer. Eventet arrangeras årligen i november och samlar 700 – 1 000 besökare varje år. Entreprenörsdagen är ett spännande mötesformat som fortsätter att utvecklas år efter år. Dagen riktar sig till alla som vill stödja Sven Eriksonsgymnasiets spetsutbildning samt få insikter om de monumentala förändringar inom en rad olika områden som sker runt oss dagligen.