Hälsning från EP-arbetslag, februari 2021

Hejsan kära EP-Vänner!

Den traditionellt sena vintern är här och elever och lärare kämpar på i den digitala undervisningen. Distansarbetet, eller fjärrundervisningen, fungerar bra med våra elever, men vi märker att de saknar att vara i skolan. De är duktiga på att ha sina kameror på och sköter sig mycket bra under lektionstid med att ställa frågor och svara på uppgifter. Självklart tycker vi lärare, precis som eleverna, att det är mycket tråkigare att ha fjärrundervisning än vanlig undervisning. Nuförtiden (från vecka 4) får vi kalla in elever för examinationer och laborationer och det är så roligt att se hur både lärare och elever verkligen blir glada av att få se varandra igen.

Vi vet i skrivande stund (torsdag v. 5) inte hur det kommer att se ut med fjärrundervisningen. Borås Stad kommer att besluta i 14-dagarsintervall hur de ska göra och ny information om hur v. 8 kommer att se ut kommer nästa vecka. Om jag får lov att spekulera tror jag att vi kommer få se fortsatt fjärrundervisning fast med vissa lättnader. Läget är fortfarande kritiskt vad gäller spridningen och de muterade varianterna av viruset, som visserligen inte tycks vara farligare, verkar öka spridningstakten. Därför misstänker jag att vi kommer att ha fortsatt fjärrundervisning efter sportlovet men med vissa undantag. Här önskar jag såklart att jag har fel och att eleverna får komma tillbaka.

Vad gäller resor så har Borås Stad sagt att inga resor ska genomföras under vårterminen 2021. Detta påverkar såklart det vi planerat för EP18 och vi håller fortfarande på att se vad vi kan göra med klassen. Det är mycket som är oklart och otaliga planer som gått i kras på grund av det rådande läget.

Under våren 2021 kommer vi,  hoppas vi, att genomföra den traditionella resan till Hornborgarsjön och trandansen. Dessutom ligger den årliga Västgötaresan (den 1/6) för planering och kommer att genomföras men tyvärr, mycket troligt, utan att kunna bjuda in föräldrar och andra gäster.

Under hösten 2021 har vi planerat att genomföra resorna till Italien för både EP19 (25/8-1/9) och för EP20 (20/10-27/10) och resor till Stockholm för EP20 (17-21/9) och EP21 (11/9-14/9). Hotell och resor är bokade, och nu håller vi alla tummarna vi har för att dessa ska gå att genomföra!

På lärarfronten hälsar vi vår kollega Josefina Öhrström välkommen tillbaka efter föräldraledighet. Hon tar över kursen Idrott & Hälsa för EP20 och kommer att ha EP21 i kursen Matematik 1b. Som läget är just nu kommer Niklas Ögren att fortsätta undervisa EP20 och EP19 i matematikkurserna nästa år. Här ska det dock tilläggas att läget kan bli annorlunda, i dessa tider känns det som att allt kan hända och ingenting är säkert.

I år genomfördes Öppet Hus digitalt, där nyfikna elever på högstadiet fick njuta av presentationer i Google Meet utförda av en EP-elev och två EP-lärare. Vi kommer att erbjuda möjlighet för högstadieelever att skugga en EP-klass digitalt. Om det finns intresse går det bra att maila till jesper.norden@edu.boras.se

Angående EP21 så vet vi inte hur många som antas söka till EP detta år, men misstänker en viss minskning på grund av de senaste två årens inställda resor till USA. Vi har sett samma minskning, fast mer radikal, på skolans andra spetsutbildning som går till Kina (Teknik- logistik och E-handel). Här hoppas vi ändå på ett högt söktryck och kommer i år att återgå till att endast ha de ordinarie intervjuerna till att komma in på EP. Förra året gjorde vi ett försök med prov i matematik och engelska utöver intervjuerna, men dessa har vi i år valt bort dels på grund av tidsbrist men även för proven inte gav lika mycket som intervjuerna.

Till slut kan vi bara konstatera att läget är dystert, men att det är tur att vi har så driftiga, duktiga och trevliga elever att undervisa. Att vi får lov att låna era ungdomar och arbeta tillsammans med dem lyser upp i denna mörka tillvaro vi befinner oss i just nu. Tack! 

Varma hälsningar från EP-arbetslaget!
genom Jesper Nordén