Kallelse till årsmöte 2021-03-01

Vi har nöjet att bjuda in dig till årsmöte i Entreprenörsprogrammets Vänner.

Tid och plats: 1 mars kl. 17:30. Mötet sker digitalt.

Anmäl dig senast den 22:e februari genom att maila; info@epvanner.se
(Vi skickar ut möteslänk några dagar innan mötet till de som anmält sig)

Entreprenörsprogrammets Vänner (EPV) är en ideell förening vars syfte är att skapa förutsättningar för Entreprenörsprogrammet, en unik utbildning och den enda i sitt slag i Sverige. EPV hjälper bland annat till att finansiera de planerade aktiviteter som ingår i utbildningen, vilka ska ge eleverna djupare förståelse och en helhet inom utbildningens olika ämnesområden. Vi arbetar även med att skapa relationer mellan näringslivet och utbildningen där Entreprenörsdagen ingår som en naturlig del i vårt ansvar.

Genom att komma på vårt årsmöte håller du dig uppdaterad om Entreprenörsprogrammet och får en ökad förståelse och kunskap om denna unika utbildning vi har i Borås.

Hoppas vi ses den 1 mars!

Styrelsen

Entreprenörsprogrammets Vänner